Közélet
2017. április 19. szerda

Négy önkormányzati bizottságtól nyerhetnek forrást

Négy önkormányzati bizottságtól nyerhetnek forrást
Négy önkormányzati bizottságtól nyerhetnek forrást

Négy önkormányzati bizottságtól nyerhetnek forrást a városban működő bejegyzett alapítványok, közalapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek: támogatási pályázatukat kiírták a szakbizottságok.

A gazdasági bizottság Paks Város Környezetvédelmi Programjával összhangban hirdet pályázatot, támogatja azon tevékenységeket, melyek a természeti értékek megőrzését, a hulladékok és a szennyvíz helyes kezelését, az ivóvíz védelmét és az egészség megőrzését, valamint az ezekkel kapcsolatos tudatformálást célozza. A „GB pályázat 2017” pályázat adatlapja átvehető a polgármesteri hivatal 226. sz. irodájában Dávidné Sumicz Krisztinánál, vagy letölthető a honlapról.

A humánpolitikai bizottság pályázata a betegellátás színvonalának javítását, az egészségmegőrzést, a szenvedélybetegségek megelőzését, gyógyítását célozza, ezért támogatja az ehhez kapcsolható szűrési feladatokat, az ellátás informatikai rendszerének javítását, a szakemberképzést, valamint a lakosság szociális és gyermekjóléti szakellátási színvonalának fejlesztését szolgáló programokat. A „HB pályázat 2017” pályázat adatlapja átvehető a polgármesteri hivatal 131. sz. irodájában Badics Istvánnénál, vagy letölthető a honlapról.

A közbiztonsági, ifjúsági, sport és esélyegyenlőségi bizottság pályázata a diák- és szabadidősport programokat támogatja, különösen, ha hátrányos helyzetűek és/vagy fogyatékkal élők aktív részvételével zajlik és a biztonságos (káros szenvedélyektől menetes, az életkori sajátosságoknak megfelelő) szórakozást segítik elő. A „KISEB pályázat 2017” pályázat adatlapja átvehető a hivatal 130. sz. irodájában Vasadi Andrásnénál, vagy letölthető a honlapról.

A közművelődési és kulturális bizottság pályázata kulturális alkotások és események létrehozását, a hagyományok megőrzését és ápolását támogatja. A „KKB pályázat 2017” pályázat adatlapja átvehető a hivatal 126. sz. irodájában, Benedeczki-Pach Orsolyánál, vagy letölthető a honlapról.