Programok

2017. április 26. szerda - 2017. május 10. szerda

2017 április

26
szerda
7:30
27
csütörtök
17:00

Óvodai beíratás

Hétszínvirág tagóvoda
7030 Paks, Tolnai út 10.

plakát


Felhívás

2017 április

26
szerda
16:00

Lakossági fórum – Kömlődi u.

Paks Város Önkormányzata a Kömlődi utca felújításáról döntött. A tervezési munka megkezdése előtt lakossági fórum keretében tájékozódik az ott élők észrevételei, javaslatai, a felújítás során megoldandó problémák felől, melyeknek ismerete segíteni fogja a tervezők munkáját.


A fórum helyszíne: Paksi Polgármesteri Hivatal földszinti nagy terem

A tájékoztatón jelen lesznek a megrendelő és a tervező képviselői is.

A tervek tartalmazni fogják:
- az út felújítását kétoldali szegéllyel és ahol indokolt támfal, rézsűvédelem megtervezésével,
- a járdák, kapubehajtók felújítását,
- az ivóvízvezeték cseréjét a házi bekötésekkel együtt a vízóráig,
- a csapadékvíz elvezetésének megtervezését,
- a szennyvízcsatorna tisztítóaknáinak felújítását a szükséges mértékben,
- a 0,4 kV-os villamos vezeték fölkábelre történő áttervezését a házi bekötésekkel együtt,
- a közvilágítás áttervezését földkábelre,
- a távközlési és kábeltelevízió vezetékeinek földkábelre való áttervezését a házi bekötésekkel
együtt, az ingatlanon belüli átépítéssel, illetve az ingatlanra történő beállással.


Közélet

2017 április

26
szerda
16:30

Kakaó-parti - Kincskereső Gyermekkönyvtár

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
7030, Paks, Villany u. 1.

plakát


Gyerekprogram

2017 április

26
szerda
18:00

Lakossági fórum – Gyapa, Faluház (Kanacsi u.).

Lakossági fórum keretében hallhatnak a korábbi időszak tevékenységiről, a feladatokról és tervekről a külső településrészen élők, akiket Süli János polgármester és Spiesz József a 8. sz. körzet képviselője, valamint a településrészi képviselők tájékoztatnak.

Településrészi képviselő: Heizler Zoltán

Téma:
- Beszámoló a 2016-os évről
- Közmeghallgatás


Közélet

2017 április

25
kedd
18:00

Szomszédolás – bemutatkoznak a szekszárdi foltvarrók - Dunakömlődi Faluház

Dunakömlődi Faluház - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7027 Dunakömlőd, Béke u. 2.

Megnyitja: Nagyné Treszl Anikó

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017 április

20
csütörtök
17:30

Az év élőlénye (rajzpályázat óvodásoknak és iskolásoknak) kiállítás - ÖKO Munkacsoport Alapítvány

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

felhívás


Gyerekprogram

2017 április

5
szerda
9:30
28
péntek
15:59
Megnyitó: április 5. (szerda) 09:30

Paks Kistérségi Szociális Központ Idősek és Fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézmény kiállítása - Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtár-galéria

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Szeretettel várjuk a Paks Kistérségi Szociális Központ Idősek és Fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézmény
kiállításának megnyitójára.

kép

Köszöntőt mond: Jantyik Margit, nyugalmazott intézményvezető.

Közreműködik: Gyulai István gitáron és énekkel, verset mond Fritz Kriszina, Ragoncsa Istvánné és Varkoly Miklósné

A tárlat 2017. április 28-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében.


Kiállítás, képzőművészet

2017 április

1
szombat
30
vasárnap

Sebesség-ellenőrzések április hónapban Tolna megyében

Esemény

2017

március

31
péntek

május

2
kedd

"Pongrácz Sándor" kitüntetésre vár javaslatokat Paks Város Önkormányzata

Paks Város Önkormányzata "Pongrácz Sándor" kitüntetéssel ismeri el azok tevékenységét, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak a település egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez, és e területen kimagasló teljesítményt vagy eredményt nyújtottak.
A kitűntetésben évente egy fő részesülhet, páros évben orvos, páratlan évben szakmai munkát segítő dolgozó.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhellyel rendelkező jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A legalább egy oldal terjedelmű ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre.

A javaslatot zárt borítékban 2017. május 2-ig lehet benyújtani dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz. Az elismerés átadására a Semmelweis nap alkalmából kerül sor.

Bővebb információ:

Badics Istvánné osztályvezető
Paksi Polgármesteri Hivatal
20/ 533-08-60


Közélet

2017

március

30
csütörtök

május

21
vasárnap

Alkotói pályázat - Országos Tűzmegelőzési Bizottság

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

kiírás

kiírás

kiírás


Esemény

2017

március

29
szerda

július

25
kedd

Tervezte Leonardo Da Vinci - Atomenergetikai Múzeum

Paksi Atomerőmű

plakát


Kultúra

2017

március

22
szerda

május

31
szerda

VIII. Paksi Harmonika Fesztivál és verseny - nevezés

Ismeretterjesztés

2017 február

25
szombat
10:00

Cseresznyéspusztai népiskola találkozó - felhívás - Cseresznyéskert Erdei Iskola

Cseresznyéskert Erdei Iskola - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Cseresznyéspuszta 65.

plakát


Gyerekprogram

2017 április

27
csütörtök
9:00
17:00

Kedvezményes virágvásár - "Együtt a parlagfű ellen" Alapítvány és Kiss Gábor kertészete

Kedvezményes virágvásárt tart az "Együtt a parlagfű ellen" Alapítvány és Kiss Gábor kertészete április 27-én 9-től 17 óráig a paksi alapítvány székhelyén, a Gesztenyés utca 24. sz. alatt. A kínálatban lesz többek között begónia, mézvirág, büdöske, napvirág, fukszia, petúniák, muskátlik és még sokféle egynyári és évelő növény. További információ kérhető a 75/510-413-as telefonszámon.

Környezet- és egészségvédelem

2017 április

27
csütörtök
18:00

Lakossági fórum – Cseresznyés, Cseresznyéskert Erdei Iskola.

Lakossági fórum keretében hallhatnak a korábbi időszak tevékenységiről, a feladatokról és tervekről a külső településrészen élők, akiket Süli János polgármester és Spiesz József a 8. sz. körzet képviselője, valamint a településrészi képviselők tájékoztatnak.

Településrészi képviselő: Kapás Zoltán

Téma:
- Beszámoló a 2016-os évről
- Közmeghallgatás


Közélet

2017 április

28
péntek
16:30

Te szedd! - Dunakömlődi Faluház

Dunakömlődi Faluház - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7027 Dunakömlőd, Béke u. 2.

Szemétszedési akció Dunakömlődön és környékén.

plakát


Környezet- és egészségvédelem

2017

április

28
péntek
18:00

június

25
vasárnap
15:00
Megnyitó: április 28. 18.00

Bernát András retrospektív - A táj konfigurációja - Paksi Képtár

Paksi Képtár
7030 Paks Tolnai út. 2.

kép

Bernát András a magyarországi újfestészet egyik fontos alakja. Indulásakor, a 80-as években kevés motívumból felépülő sötét tónusú képeket festett, amit a 90-es években lüktetően absztrakt felületek váltottak fel, mely stílus mára védjegyévé vált. Uralkodó motívuma a csavart, örvénylő forma, erős dinamizmussal és egyúttal lüktető mozgással telíti festményeit. Bernát hosszú éjszakákba nyúlóan festi képeit, melyek csak első pillantásra homogén felületek. A kibontakozó formák dinamikusan változnak a rájuk vetülő fényben, és a festékbe kevert alumíniumpor különös egyvelegének hatására újabb és újabb struktúrákat bontanak ki. Bernát nemzedéke egyik legkiválóbb művésze, akinek pályája - meglepő módon, s alterálva kortársaiéval - egyenes vonalú, töretlen. A szó minden értelmében természetesen érintkezik ugyanakkor az elmúlt huszonöt év hazai és nemzetközi tendenciáinak eredményivel, így e pálya képének monografikus megfogalmazása lehetőséget ad a korszak magyarországi és egyetemes festészeti tendenciáinak megfogalmazására is.

***

Bernát nemzedéke egyik legkiválóbb művésze, akinek pályája - meglepő módon, s alterálva kortársaiéval - egyenes vonalú, töretlen. A szó minden értelmében természetesen érintkezik ugyanakkor az elmúlt huszonöt év hazai és nemzetközi tendenciáinak eredményivel, így e pálya képének monografikus megfogalmazása lehetőséget ad a korszak magyarországi és egyetemes festészeti tendenciáinak megfogalmazására is.

Bernát András már korán, főiskolásként jelen volt a magyarországi új festészet kialakulásánál, Ádám Zoltánnal, Bullás Józseffel és Mazzag Istvánnal együtt.
Viszonylag hamar megtalálta saját kifejezési formáit. Turner és a francia impresszionisták hagyományai alapján alakította ki a természethez panteisztikusan kötődő festészetét, melyet - némi erőltetettséggel - absztrakt impresszionizmusnak nevezhetünk. A nyolcvanas évek derekán-végén készült képei lágy szerkezetükkel, a klasszikus tájképekére utaló kompozíciós elvek nyomaival fölidézik ugyan a tradicionális látványelvűséget, ám a festői Én teljes szétáradása a naturális - vagy annak tűnő - formákat tökéletesen föloldja. Bernát akkori, melankolikus, lírai absztrakciója az érzékelhető és az érzékelhetetlen határának hallatlanul érzéki megfogalmazása volt.
A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján Bernát festészetéből lassan kiveszett a tárgyi utalás. Képeinek motívumai ekkortól gyakran a land artéira emlékeztető nagy, „természet-szerű", építettnek tetsző formák, máskor végtelenbe futó, plasztikus hullámok, melyek kiáradnak a kicsiny felületről, nem széttörve, hanem feloldva a keretet. Absztrakció és végül is - az első benyomással szemben - szigorú tárgyszerűség egyszerre nyilatkozik meg a munkákon. Mozgást idéző festményei ugyanakkor sajátos paradoxont is rögzítenek: éterivé stilizált tájképek, melyekbe valamifajta Turner-i vihar feszül, kitörhetetlenül, megbéklyózva a viszonylag erős monokromitás által. Más szempontból viszont olybá tűnnek a képek, számomra legalábbis, mintha velük Bernát Rainer Maria Rilke kegyetlenül őszinte és végzetes szavait igyekezne - önkéntelenül is - illusztrálni, vagy lehetséges „megfejtési javaslattal" értelmezni. „Egyedül lenni egy halott emberrel távolról sem akkora kiszolgáltatottság, mint egyedül lenni a fákkal. Bármily titokzatos legyen is a halál, sokkal titokzatosabb az olyan élet, amely nem a mi életünk, amelyben nem vehetünk részt, s amely minket észre sem véve, a maga ünnepeit ünnepli, míg mi némiképp zavarodottan szemléljük, véletlenül érkezett vendégekként, akik más nyelven beszélnek"¬ (ford. Szabó Ede) -, sóhajtja Rilke a worpswedei művészek műveit látva. Úgy rémlik, mintha Bernát András a táj, a természet Rilke-i ünnepét festené meg sikerrel.
Az elmúlt tíz-tizenöt évben képei több szempontból is határ-helyzeteket „ábrázolnak", miközben önmaguk is - mint megformált tárgyak - egy jó értelemben vett ambivalencia megtestesülései.
A festmények monokrómak, vagyis egy-színűek, ám ez a látszat, s nem csak azért, mert nincs tiszta monokrómia, hanem mert Bernát András egyrészt színeket rejt a fény révén a színbe, másrészt: fémszemcséket kever a szerves pigmentek közé, aminek révén a felület selymes-irizáló, gyakran opálos-színváltó, élő testté válik. Testté válik tehát a sík (persze, ez a festészet egyik örök dilemmája: miként lehet síkon testet „fogni"), ám itt ez anélkül esik meg, hogy a művész a perspektívával kezdene mechanikusan bíbelődni; az első pillantásra pusztán a fény és a nézőpont váltásból lírai-testi illúzió keletkezik, de ha szigorúbban nézzük a szín-játékot, rá kell csodálkoznunk, hogy konstruálatlan, kiíratlan geometriai helyzetek teremtik meg a megtestesülést. Száraz, de mégsem kiszámítottnak és végletesnek tekinthető téri elemek derengenek elő a színből, anélkül, hogy fontosabbá válna az egyik, a másik rovására.
A mozgás - a határoltban a végtelenre utalva - a festményeken fényből keletkezik, s a fény a nézőtől egyszerre függ és független. A szemlélő pozíciójának változtatásával - önmozgásával - megmoccan a vásznon rögzített képi hely és helyzet. Az ecsetnyomok nyüzsgéséből kibontakozik a kinetizmus és illuzionizmus egyfelől, a véletlen puha játéka másfelől.

Hajdu István


Kiállítás, képzőművészet

2017 április

28
péntek
19:00

A Tűzvirág Táncegyüttes gálaműsora - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Az együttes valamennyi csoportjának közreműködésével.

  • I.felvonás: Angyalfütty
  • II.felvonás: Napkalap (táncszínház)


Jegy ára: 4.000 Ft


Érdeklődni a 20/387-6689-es telefonszámon vagy a Tűzvirág Táncegyüttes irodájában naponta 15 és 19 óra között.


Zene, koncert, tánc

2017 április

29
szombat
10:00

Tavaszi Nagytakarítás az Ürge-mezőn és az Óvárosban

A Tourist Info Paks, az Ökocsiga Egyesület és a Mezőőri szolgálat közös szemétszedési akciót hirdet, az Ürge-mezőn és az Óvárosban.

Az akcióra várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének tiszta környezetben élni, akiknek bántja a szemét a szemét, akik szeretnének önkéntes munkát végezni és akik nem csak beszélni, de tenni is akarnak a környezetükért!

Találkozó: 10.00 órakor a Tourist Info Paks (Agricum üzlete) előtt vagy az ASE csarnoknál

A program rossz idő esetén sem marad el, így kérjük a résztvevőket, hogy az időjárásnak megfelelő öltözékben érkezzenek.

Az akciót támogatja Paks Város Önkormányzata.

kép


Környezet- és egészségvédelem

2017 április

29
szombat
19:00

A Tűzvirág Táncegyüttes gálaműsora - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Az együttes valamennyi csoportjának közreműködésével.

  • I.felvonás: Angyalfütty
  • II.felvonás: Napkalap (táncszínház)


Jegy ára: 4.000 Ft


Érdeklődni a 20/387-6689-es telefonszámon vagy a Tűzvirág Táncegyüttes irodájában naponta 15 és 19 óra között.


Zene, koncert, tánc

2017 április

30
vasárnap

Mozgómozi

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

10:00 - Hupikék törpikék (3D); 12:00 - Bébi úr (3D); 14:00 - Kincsem; 16:00 - Páncélba zárt szellem (3D); 18:00 - Kincsem); 20:00 - Halálos iramban 8.

plakát


Film

2017 május

1
hétfő

Majális

plakát
 Esemény

2017 május

2
kedd
14:00

Nincs többé iskola – zenés mesejáték - a Zenthe Ferenc Színház, Salgótarján produkciója - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Kisiskolás bérlet 4. előadása.

plakát


Színház

2017 május

3
szerda
15:00

Nyílt nap - Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola

Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
7030 Paks Deák F. u. 9.

Program:

  • 15:30-tól 16.30-ig, és 17:00-18:00-ig nyílt balettóra
  • 16:30-tól hangszerbemutató koncert
  • 16:00-19-ig képzőművészeti foglalkozás
  • 17:00-19:00-ig lehetőség a hangszerek kipróbálására

Zene, koncert, tánc

2017 május

6
szombat
9:00

Anyák napi kézműves foglalkozás - Kincskereső Gyermekkönyvtár

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
7030, Paks, Villany u. 1.

plakát


Gyerekprogram

2017 május

8
hétfő
10:00

Süsü, a sárkány kalandjai – zenés mesejáték két részben - a HADART Művészeti Társulás és a „Jármika” Jövőkép Gyermek Alapítvány, Budapest produkciója - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Óvodás bérlet 4. előadása. Jegy ára: 1.500 Ft

plakát


Színház

2017 május

8
hétfő
15:00

Paksi Harmadik Kor Egyeteme - Fogunk-e mesélni az unokáinknak? A generációk közötti szolidaritás, avagy az idősekről gondoskodás formái a tradicionális és a modern társadalmakban

Paksi Polgármesteri Hivatal
7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.

felhivas_1

felhivas_1

felhivas_1


Ismeretterjesztés