Programok

2017. május 25. csütörtök - 2017. június 8. csütörtök

2017 május

24
szerda

Broadway Stúdió jelentkezés

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Zene, koncert, tánc

2017 május

24
szerda

Broadway Stúdió jelentkezés 4-7 éveseknek

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Zene, koncert, tánc

2017 május

23
kedd
31
szerda
A pálymunkák bemutatása: május 31. 17.00 óra

Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület építészeti ötletpályázat nyertes munkái - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

A tervezők mutatják be az építészeti ötletpályázat nyertes munkáit

  • időpont: 2017. május 31. (szerda) 17.00
  • helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ színházterem

Január végén hirdette meg a Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület színvonalas fejlesztési irányait kereső városrendezési és építészeti ötletpályázatát Paks Város Önkormányzata. A tájékoztatón a pályázók mutatják be díjazott munkájukat.

A tervpályázat célja az volt, hogy megalapozza a Pollack Mihály utcától északra fekvő beépítetlen terület egészére készítendő fejlesztési és beépítési koncepciót, és az ehhez szükséges szabályozási tervet, melynek alapján elindulhat a terület közterületeinek kialakítása és a lakóterületek magánberuházók bevonásával történő fejlesztése.

Kilenc terv érkezett a tervpályázatra. A szakmai bírálóbizottság hat pályaművet javasolt megvételre 13 millió forint összdíjazással.

A polgármesteri köszöntőt követően a pályázatot Horváth András főépítész ismerteti, majd a díjazott pályázók saját munkájukat mutatják be, végül főépítész úr összefoglaló értékelése következik.

A beérkezett pályázatok 2017. május 23-tól megtekinthetők a Csengey Dénes Kulturális Központ folyosóján.


Közélet

2017

május

18
csütörtök

július

10
hétfő

Táborozási Kalauz Paks / 2017

TK1

TK2

TK3

TK4

TK5

TK6

TK7

TK8

TK9

TK10

TK11

TK12

TK13

TK14

TK15

TK16

TK17

TK18

TK19

TK20

TK21

TK22

TK23

TK24


Felhívás

2017

május

17
szerda
17:00

június

16
péntek
16:00
Megnyitó: május 17. 17:00 óra

A ProArtis Képző- és Iparművészeti tagozatának kiállítása - Paksi Képtár

Paksi Képtár
7030 Paks Tolnai út. 2.

A képzőművészet alapjaival foglalkozó növendékek idén a sakk témája köré csoportosították munkájukat. A kiállított alkotások között tanulmányrajzok, az elvonatkoztatás, stilizálás-leegyszerűsítés fázisai épp úgy megjelennek, mint a különböző grafikai és festészeti eljárások.

A képzőművészeti ág képviselőivel a Város napján is találkozhatnak majd az érdeklődők, akik a város különböző épületeit ábrázolhatják sokszorosító grafikai eljárással.

A kiállítás megtekinthető a képtár nyitvatartási idejében hétfő kivételével naponta.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017 május

16
kedd
17:00
31
szerda
19:59

Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tűzzománc szakkörének kiállítása - Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtár-galéria

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017 május

15
hétfő
9:00
31
szerda
17:00

Beiratkozás - Képző- és iparművészeti szak - Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola

Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
7030 Paks Deák F. u. 9.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017

április

28
péntek
18:00

június

25
vasárnap
15:00
Megnyitó: április 28. 18.00

Bernát András retrospektív - A táj konfigurációja - Paksi Képtár

Paksi Képtár
7030 Paks Tolnai út. 2.

kép

Bernát András a magyarországi újfestészet egyik fontos alakja. Indulásakor, a 80-as években kevés motívumból felépülő sötét tónusú képeket festett, amit a 90-es években lüktetően absztrakt felületek váltottak fel, mely stílus mára védjegyévé vált. Uralkodó motívuma a csavart, örvénylő forma, erős dinamizmussal és egyúttal lüktető mozgással telíti festményeit. Bernát hosszú éjszakákba nyúlóan festi képeit, melyek csak első pillantásra homogén felületek. A kibontakozó formák dinamikusan változnak a rájuk vetülő fényben, és a festékbe kevert alumíniumpor különös egyvelegének hatására újabb és újabb struktúrákat bontanak ki. Bernát nemzedéke egyik legkiválóbb művésze, akinek pályája - meglepő módon, s alterálva kortársaiéval - egyenes vonalú, töretlen. A szó minden értelmében természetesen érintkezik ugyanakkor az elmúlt huszonöt év hazai és nemzetközi tendenciáinak eredményivel, így e pálya képének monografikus megfogalmazása lehetőséget ad a korszak magyarországi és egyetemes festészeti tendenciáinak megfogalmazására is.

***

Bernát nemzedéke egyik legkiválóbb művésze, akinek pályája - meglepő módon, s alterálva kortársaiéval - egyenes vonalú, töretlen. A szó minden értelmében természetesen érintkezik ugyanakkor az elmúlt huszonöt év hazai és nemzetközi tendenciáinak eredményivel, így e pálya képének monografikus megfogalmazása lehetőséget ad a korszak magyarországi és egyetemes festészeti tendenciáinak megfogalmazására is.

Bernát András már korán, főiskolásként jelen volt a magyarországi új festészet kialakulásánál, Ádám Zoltánnal, Bullás Józseffel és Mazzag Istvánnal együtt.
Viszonylag hamar megtalálta saját kifejezési formáit. Turner és a francia impresszionisták hagyományai alapján alakította ki a természethez panteisztikusan kötődő festészetét, melyet - némi erőltetettséggel - absztrakt impresszionizmusnak nevezhetünk. A nyolcvanas évek derekán-végén készült képei lágy szerkezetükkel, a klasszikus tájképekére utaló kompozíciós elvek nyomaival fölidézik ugyan a tradicionális látványelvűséget, ám a festői Én teljes szétáradása a naturális - vagy annak tűnő - formákat tökéletesen föloldja. Bernát akkori, melankolikus, lírai absztrakciója az érzékelhető és az érzékelhetetlen határának hallatlanul érzéki megfogalmazása volt.
A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján Bernát festészetéből lassan kiveszett a tárgyi utalás. Képeinek motívumai ekkortól gyakran a land artéira emlékeztető nagy, „természet-szerű", építettnek tetsző formák, máskor végtelenbe futó, plasztikus hullámok, melyek kiáradnak a kicsiny felületről, nem széttörve, hanem feloldva a keretet. Absztrakció és végül is - az első benyomással szemben - szigorú tárgyszerűség egyszerre nyilatkozik meg a munkákon. Mozgást idéző festményei ugyanakkor sajátos paradoxont is rögzítenek: éterivé stilizált tájképek, melyekbe valamifajta Turner-i vihar feszül, kitörhetetlenül, megbéklyózva a viszonylag erős monokromitás által. Más szempontból viszont olybá tűnnek a képek, számomra legalábbis, mintha velük Bernát Rainer Maria Rilke kegyetlenül őszinte és végzetes szavait igyekezne - önkéntelenül is - illusztrálni, vagy lehetséges „megfejtési javaslattal" értelmezni. „Egyedül lenni egy halott emberrel távolról sem akkora kiszolgáltatottság, mint egyedül lenni a fákkal. Bármily titokzatos legyen is a halál, sokkal titokzatosabb az olyan élet, amely nem a mi életünk, amelyben nem vehetünk részt, s amely minket észre sem véve, a maga ünnepeit ünnepli, míg mi némiképp zavarodottan szemléljük, véletlenül érkezett vendégekként, akik más nyelven beszélnek"¬ (ford. Szabó Ede) -, sóhajtja Rilke a worpswedei művészek műveit látva. Úgy rémlik, mintha Bernát András a táj, a természet Rilke-i ünnepét festené meg sikerrel.
Az elmúlt tíz-tizenöt évben képei több szempontból is határ-helyzeteket „ábrázolnak", miközben önmaguk is - mint megformált tárgyak - egy jó értelemben vett ambivalencia megtestesülései.
A festmények monokrómak, vagyis egy-színűek, ám ez a látszat, s nem csak azért, mert nincs tiszta monokrómia, hanem mert Bernát András egyrészt színeket rejt a fény révén a színbe, másrészt: fémszemcséket kever a szerves pigmentek közé, aminek révén a felület selymes-irizáló, gyakran opálos-színváltó, élő testté válik. Testté válik tehát a sík (persze, ez a festészet egyik örök dilemmája: miként lehet síkon testet „fogni"), ám itt ez anélkül esik meg, hogy a művész a perspektívával kezdene mechanikusan bíbelődni; az első pillantásra pusztán a fény és a nézőpont váltásból lírai-testi illúzió keletkezik, de ha szigorúbban nézzük a szín-játékot, rá kell csodálkoznunk, hogy konstruálatlan, kiíratlan geometriai helyzetek teremtik meg a megtestesülést. Száraz, de mégsem kiszámítottnak és végletesnek tekinthető téri elemek derengenek elő a színből, anélkül, hogy fontosabbá válna az egyik, a másik rovására.
A mozgás - a határoltban a végtelenre utalva - a festményeken fényből keletkezik, s a fény a nézőtől egyszerre függ és független. A szemlélő pozíciójának változtatásával - önmozgásával - megmoccan a vásznon rögzített képi hely és helyzet. Az ecsetnyomok nyüzsgéséből kibontakozik a kinetizmus és illuzionizmus egyfelől, a véletlen puha játéka másfelől.

Hajdu István


Kiállítás, képzőművészet

2017 április

20
csütörtök
17:30

Az év élőlénye (rajzpályázat óvodásoknak és iskolásoknak) kiállítás - ÖKO Munkacsoport Alapítvány

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

felhívás


Gyerekprogram

2017

március

29
szerda

július

25
kedd

Tervezte Leonardo Da Vinci - Atomenergetikai Múzeum

Paksi Atomerőmű

plakát


Kultúra

2017

március

22
szerda

május

31
szerda

VIII. Paksi Harmonika Fesztivál és verseny - nevezés

Ismeretterjesztés

2017 február

25
szombat
10:00

Cseresznyéspusztai népiskola találkozó - felhívás - Cseresznyéskert Erdei Iskola

Cseresznyéskert Erdei Iskola - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Cseresznyéspuszta 65.

plakát


Gyerekprogram

2017 május

26
péntek
13:30
15:00

Liszt Ferenc nyomában - köztéri akció - Paksi Képtár

Paksi Képtár
7030 Paks Tolnai út. 2.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017 május

26
péntek
18:00

Főnix Táncterem II. Gálaműsor - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Zene, koncert, tánc

2017 május

26
péntek
20:00

„Útmutatás a zenéléshez” koncert az előtérben - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Több zenei stílusú, lelkesítő koncert fiataloktól fiataloknak, melynek hatására megjön majd a kedv a zenéléshez, zenekar(ok) alapításához.
Berki Richárd paksi gitáros 16 éves kora óta több együttesben is zenélt. A különböző bandák tagjai, illetve zenei világuk hatással volt az ő muzsikájára is. Ezen zenekarokkal szervez egy közös koncertestet, így fellép majd a Father In The Hood, a New Skin, a Conspiracy Of Mind, a Sound In The Hand és a PistiEst is.
Valamint feldolgozásokat is hallhat a közönség többek között a Rage Against The Machines-tól és a Guns'n Roses-tól.

Afterparty: Ewok Felszabadítási Front (Tar Sándor, „Tacival")

A belépés ingyenes.


Zene, koncert, tánc

2017 május

27
szombat
10:00
21:00

Gyerekek és családok napja - az ASE sporttelep és a csarnok melletti tér

ASE csarnok

műsor

műsor

műsor

műsor

műsor

műsor

műsor

műsor

műsor

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló


Szabadidő

2017 május

28
vasárnap
9:45

A paksi és dunakömlődi németek kitelepítésének 71. évfordulója - Német Nemzetiségi Önkormányzat

Német Nemzetiségi Önkormányzat Paks
7030 Paks Dózsa György út. 2.

plakát_m

plakát_n


Közélet

2017 május

28
vasárnap
10:00
18:00

Kreatív Gyereknap - Erzsébet Nagy Szálloda

Erzsébet Nagy Szálloda****
7030 Paks, Szent István tér 2.

pl1


Gyerekprogram

2017 május

28
vasárnap
10:00
16:00

Gyereknap a Paksi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon

Erzsébet Nagy Szálloda****
7030 Paks, Szent István tér 2.


Idén is megnyitják a tűzoltóságok kapuit a gyermeknapon. Ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül el lehet látogatni a tűzoltólaktanyákba. Ez alkalommal az ország 283 pontján várják a tűzoltók a gyermekeket, szüleiket és minden érdeklődőt, így a Paksi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon is, olvasható a katasztrófavédelem honlapján.

Mint írják, az elmúlt három évben gyerkőcök tömege ismerkedhetett meg a tűzoltók izgalmas életével. A tűzoltószertár olyan speciális környezet, ahová csak ritkán juthatnak be látogatók. Most vasárnap azonban vendégeik megnézhetik a laktanyát, a tűzoltóság járműveit és a különleges felszereléseiket. A program ideje alatt több próbariasztást is tartanak, így azt is láthatják az érdeklődők, mi történik, amikor esethez riasztják a lánglovagokat.

http://tolna.katasztrofavedelem.hu/hirek/3705-katasztrofavedelmi-gyermeknap


Gyerekprogram

2017 május

28
vasárnap
15:00

Kovács Nóri: Teremtés / Nimród regéje - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Zene, koncert, tánc

2017 május

31
szerda
09.00 és 10.30

Irgum-burgum macibál, a Vaskakas Bábszínház (Győr) előadásában - Csengey Dénes Kulturális Központ

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

Tipegő bérlet 4. előadása.

plakát
„De érdekes volna, ha macibál volna.
Minden maci, minden medve, bálba elcammogna,
brummogva, morogva, táncolni cammogna."


A Vaskakas Bábszínház egy macibálba hívja a legkisebbeket, hogy együtt mulassanak a plüssmackókkal, a pandákkal és a jegesmedvékkel.


Színház

2017 május

31
szerda
16:30

Kakaó-parti - Kincskereső Gyermekkönyvtár

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
7030, Paks, Villany u. 1.

plakát


Gyerekprogram

2017 június

2
péntek
3
szombat

X. Sillerfesztivál - a Sárgödör téren

Ságrödör tér

plakát

plakát

plakát

plakát

plakát

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló

ajánló


Hagyományörzés

2017 június

2
péntek
17:00
Megnyitó: június 2. (péntek) 17:00

Szineztézia - Kese Edit kiállítása - Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtár-galéria

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

A tárlatot megnyitja: Takács Éva és Halasiné Kiszl Éva

Június és július hónapjaiban az erdélyi származású (jelenleg Tolnán élő) festőművész, Kese Edit képeit tekinthetik meg a Csengey Dénes Kulturális Központ Könyvtárának Galériáján.
A "szemmel észlelhető érzet" alcímű kiállítást Serdült Benke Éva nyitja meg.
A megnyitón zenél és énekel Oláh László.
Mindenkit sok szeretettel várunk a megnyitóra, illetve a nyári hónapokban a képek megtekintésére.

plakát


Kiállítás, képzőművészet

2017 június

7
szerda
16:00

Közmeghallgatás „Paksi Atomerőmű 4. blokk tervezett üzemidőn túli üzemeltetési engedélykérelme” tárgyú eljáráshoz kapcsolódóan

Paksi Polgármesteri Hivatal
7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.

hirdetmény

A Hirdetményben szereplő linkek:

www.oah.hu

http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu


Közélet

2017 június

8
csütörtök
8:30
16:30

Áramszünet - Paks - Cseresznyés

plakát

gallyazás


Lakossági tájékoztató

2017 június

8
csütörtök
10:00

Baba - Mama Klub - Kincskereső Gyermekkönyvtár

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
7030, Paks, Villany u. 1.

plakát


Gyerekprogram

2017 június

8
csütörtök
17:00

Az írás gyógyító ereje - Bemutatkozik Kuchta Csilla - Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtár-galéria

Csengey Dénes Kulturális Központ - Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin u. 2.

plakát


Irodalom