18 találat
1 Kormányablak - Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal
7030 Paks, Dózsa György út 62.
2 Adócsoport - Polgármesteri Hivatal
Városi adózási ügyek intézése.
7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Paksi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal - Tolna Megyei Kormányhivatal
7031 Paks, Kápolna u. 2/6.
4 Földhivatal Paksi Járási Földhivatal - Tolna Megyei Kormányhivatal
Az illetékességi területén belül ellátja a földügyi szakigazgatás tevékenységi körébe tartozó, külön jogszabályban meghatározott hatósági és egyéb állami feladatokat.
7030 Paks, Szentháromság tér. 6. 7031 Paks, Pf. 36.
5 Földművelésügyi Igazgatóság Paksi falugazdász körzetközpont - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
7031 Paks, Tolnai u.2. 1em.
6 Igazgatási csoport - Polgármesteri Hivatal
Városi igazgatási ügyek intézése.
7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
7 Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztály - Tolna Megyei Kormányhivatal
7030 Paks, Szentháromság tér 6.
8 Igazságügyi Szolgálat Felnőttkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztály - Tolna Megyei Kormányhivatal
7030 Paks, Szentháromság tér 6.
9 Igazságügyi Szolgálat Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztály - Tolna Megyei Kormányhivatal
7030 Paks, Szentháromság tér 6.
10 Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó Osztály - Tolna Megyei Kormányhivatal
7030 Paks, Kápolna u. 2/6.
11 Műszaki Osztály - Polgármesteri Hivatal
Városi, térségi műszaki ügyek intézése.
7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
12 Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Paksi Körzeti Növényvédelmi Felügyelőség - Tolna Megyei Kormányhivatal
7031 Paks, Kápolna u. 2/6.
13 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Tolna Megyei Adóigazgatósága - Paksi kirendeltség
7030 Paks, Rosthy u. 3.
14 Paksi Járásbíróság
Igazságszolgáltatás
7031 Paks, Deák F. u. 10.
15 Paksi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály - Tolna Megyei Kormányhivatal
Szolgáltatások álláskeresők,munkavállalók és munkáltatók részére.
7030 Paks Dózsa György u. 51-53.
16 Paksi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály - Tolna Megyei Kormányhivatal
Városi, térségi szociális ügyek intézése.
7030 Paks, Dózsa György út 51-53
17 Paksi Polgármesteri Hivatal
A Paksi Polgármesteri Hivatal részletes ismertetése az Önkormányzat menü pont alatt található. A hivatalban intézhető ügyeket az adott osztálynál, ügyfélszolgálatnál, illetve az adott ügynél találhatja meg.
7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.
18 Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv - Tolna Megyei Kormányhivatal
7030 Paks, Szentháromság tér 6.
18 találat

Paksi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály - Tolna Megyei Kormányhivatal

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/paksi-jarasi-hivatal-jarasi-munkaugyi-kirendeltsege
titkarsag.paks@tolna.gov.hu; feiljozs@lab.hu
7030 Paks Dózsa György u. 51-53.
Telefon: 06-75/511-452
Fax: 06-75/511-451

Kirendeltségünk 1990 óta áll az illetékességi területéhez tartozó 14 település
- Bikács, Bölcske, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Kajdacs, Madocsa, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse és Sárszentlőrinc-
álláskeresőinek és munkáltatóinak szolgálatára.

Az Európai Unió által támogatott modernizációs program keretében kialakított új épületben a következőképp látjuk el feladatainkat:

 • Az információnál történik a sorszám átadás. Majd a behívórendszerrel az ügyintézőhőz szólítás.
 • Érintőképernyős öninformációs számítógépek segítségével itt lehet a bejelentett állásajánlatok részleteiről tájékozódni.
 • Az öt ügyfélszolgálati ügyintéző ügyfélköre területi, valamint a városokban lakók betűrendi elosztása alapján került kialakításra.
 • A félemeleten két ügyintéző végzi a munkaadók támogatási kérelmeinek bevételét.
 • Az emeleten a vállalati kapcsolattartónál adhatók be munkaerőigények és támogatás iránti kérelmek, emellett itt található a képzési felelős és a kirendeltség-vezető irodája, valamint a tárgyalóterem.

Tevékenységek

Szolgáltatásaink:

 • munkaközvetítés,
 • munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása,
 • tanácsadás.

Ellátások:

 • álláskeresési járadék,
 • költségtérítés.

Bér- és járulékalapú támogatások:

 • Hátrányos helyzetűek bértámogatása (TÁMOP 1.1.2 forrásbó)
 • Közmunkavégzés támogatása
 • Munkatapasztalat-szerzés támogatása
 • Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához
  költségvetési előirányzatból nyújtható bértámogatások

Foglalkoztatást elősegítő képzés támogatás (ajánlott és elfogadott)

Vállalkozást elősegítő támogatások:

 • Önfoglalkoztatás résztámogatással
 • Önfoglalkoztatás támogatás

Beruházási és fejlesztési célú támogatások:

 • Munkahelyteremtés támogatása
 • Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása

Mobilitási támogatások:

 • Lakhatási támogatása
 • Munkaerő-toborzás támogatása

Válságkezelő támogatások:

 • Bérgarancia támogatás
 • Munkahelymegőrzés támogatása
 • Képzési támogatás munkaadón keresztül

Munkaerő-piaci szolgáltatás támogatása

Tevékenységi kör

Munkáltatók számára megállapított (a leírásban felsorolt) támogatások elszámolása - Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltség

A munkáltatók számára megállapított alább felsorolt támogatások elszámolása:

 • munkatapasztalat-szerzés támogatás
 • foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása
 • részmunkaidős foglalkoztatás
 • 50 év feletti álláskeresők elhelyezkedésének elősegítése központi program támogatásai
 • munkahelymegőrzés támogatás
 • útiköltség-térítés
 • vállalkozóvá válás támogatása

Gszelman Ferencné Edit

aktív eszköz elszámoló
E-mail:gszelman@lab.hu
Telefon:06-75/511-457


Álláskeresési ellátások - Paksi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály- Tolna Megyei Kormányhivatal

A földszinti információs pultnál történő bejelentkezés után megtörténik az irányítás az álláskeresők ügyeit intéző ügyintézőhöz.

Szükséges iratok:

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya vagy lakcímbejelentő szelvény
 • "Adatlap a munkanélküli járadék megállapításához" nyomtatvány
 • esetenként szükséges igazolás táppénzen/gyes-en töltött
 • időszakról
 • Adókártya
 • TAJ kártya
 • adatlap a bírósági végzéssel megállapított tartási
 • kötelezettségről
 • Magánnyugdíj-pénztári tagság kezdetének dátuma, pénztár neve
 • számlaszám, amennyiben ellátását folyószámlára kéri
 • országos egészségbiztosítási pénztár igazolólapja

A vastag betűvel szedett iratok a kérelem beadásához nélkülözhetetlenek, a többi bemutatására pótlólag is sor kerülhet.


Információ munkavállalók és munkáltatók számára - Paksi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály- Tolna Megyei Kormányhivatal

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Paksi Kirendeltség beérkező ügyfelek/telefonhívások fogadása, általános tájékoztatás nyújtása, szükség esetén továbbirányítás az illetékes ügyintézőhöz.


Képzésekkel kapcsolatos ügyek - Paksi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály- Tolna Megyei Kormányhivatal

Munkaerő-piaci ajánlott és elfogadott képzésekkel kapcsolatos tájékoztatás .

Kakasyné Jakab Berta

kirendeltség-vezető helyettes, képzési felelős
E-mail:kakasyne@lab.hu
Telefon:06-75/511-456


Munkáltatókkal kapcsolatos ügyek - Paksi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály- Tolna Megyei Kormányhivatal

Tevékenység:

 • munkaerőigények rögzítése,
 • munkáltatók tájékoztatása a támogatási lehetőségekről
 • támogatási kérelmek befogadása

Tarnai István

munkáltatói kapcsolattartó
E-mail:tarnaiis@lab.hu
Telefon:06-75/511-454


Személyes kapcsolat

dr. Csizmadia Erika

kirendeltség-vezető
E-mail:feiljozs@lab.hu
Telefon:06-75/511-452

Gszelman Ferencné Edit

aktív eszköz elszámoló
E-mail:gszelman@lab.hu
Telefon:06-75/511-457

Kakasyné Jakab Berta

kirendeltség-vezető helyettes, képzési felelős
E-mail:kakasyne@lab.hu
Telefon:06-75/511-456

Tarnai István

munkáltatói kapcsolattartó
E-mail:tarnaiis@lab.hu
Telefon:06-75/511-454