23 találat
1 Aranyhal Waldorf Óvoda és Iskola
2 Drogprevenció - Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Paksi Rendőrkapitányság
A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.
7031 Paks, Dózsa Gy. u. 54.
3 Dunakömlődi tagóvoda
A Paksi Napsugár óvoda tagóvodája.
7030 Paks, Dunakömlőd, Béke u. 21.
4 Eötvös utcai tagóvoda
A Paksi Napsugár óvoda tagóvodája.
7030 Paks, Eötvös Károly utca 7.
5 Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
Középfokú szakképesítő képzés nappali és levelező tagozaton, valamint ECDL, CISCO és EBCL tanfolyamok és vizsgáztatás.
7030 Paks, Dózsa György út 95.
6 Hétszínvirág tagóvoda
A Paksi Benedek Elek óvoda tagóvodája.
7030 Paks, Tolnai út 10.
7 Kishegyi úti tagóvoda
A Paksi Benedek Elek óvoda tagóvodája.
7030 Paks, Kishegyi út 58.
8 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
9 Mesevár tagóvoda
A Paksi Benedek Elek óvoda tagóvodája.
7030 Paks, Ifjúság út 1/B
10 Munkácsy utcai tagóvoda
A Paksi Napsugár óvoda tagóvodája.
7030 Paks, Munkácsy utca 2.
11 Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
12 Paksi Bóbita Bölcsöde
Gyermekjóléti alapellátás a családban nevelkedő (20 hetes - 3 éves korú) gyermekek nap közbeni ellátására.
7030 Paks, Ifjúság u 4.
13 Paksi Benedek Elek óvoda

7030 Paks, Ifjúság út 1/B
14 Paksi Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon Gyógypedagógiai Intézményegysége
7030 Paks, Kossuth L. u. 5-7.
15 Paksi Bezerédj Általános Iskola és Kollégium
1-8. évfolyamon általános iskolai képzés. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása. Diákotthon a sajátos nevelési igényű gyermekek részére.
7030 Paks, Szentháromság tér 1.
16 Paksi Deák Ferenc Általános Iskola
1-8. osztályig általános iskolai oktatás.
17 Paksi I. István Szakképző Iskola
Nappali rendszerű középfokú oktatás, felnőttoktatás.
7030 Paks, Iskola utca 7.
18 Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
1-8. osztályig általános iskolai oktatás.
7030 Paks, Ifjúság út 1.
19 Paksi Napsugár óvoda

7030 Paks, Vörösmarty u. 9-11.
20 Paksi Vak Bottyán Gimnázium
Középfokú gimnáziumi képzés nappali, esti és levelező tagozaton.
7030 Paks, Dózsa György út 103.
21 Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Alapfokú művészetoktatás.
7030 Paks Deák F. u. 9.
22 Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye
Nevelési, oktatási problémák vizsgálat, diagnosztizálása, terápiák.
7030 Paks Pf.: 107. 7030 Paks Ifjúság útja 2.
23 Vörösmarty utcai tagóvoda
A Paksi Napsugár óvoda tagóvodája.
7030 Paks, Vörösmarty utca 9-11.
23 találat

Paksi Deák Ferenc Általános Iskola

http://www.deak.paks.hu
deak@paks.hu
Telefon: 06-75/830-345
Fax: 06-75/510-721

Felső tagozat: 7030 Paks, Tolnai út 19.
Alsó tagozat: 7030 Paks, Dózsa György út 91.

Alsótagozat

A Deák Ferenc Általános Iskola több mint száz éves múltra tekint vissza.
Nagy hagyományokkal rendelkező, családias, meghitt légkörű intézmény.

Eredményei alapján elismert, a gyerekek és a szülők körében népszerű iskola. Beiskolázási körzete elsősorban az óváros területe, ahonnan évtizedek óta volt tanítványok gyerekei érkeznek.

Két külön épületben folyik a nevelő-oktató munka: a Dózsa György úti épületben az alsó tagozat, a Tolnai úton a felső tagozat kapott helyet.

Az itt dolgozó pedagógusok folyamatosan hármas követelménynek igyekeznek megfelelni: lelkiismeretesen nevelni, magas szinten tanítani és innovatív pedagógiai műhelymunkát végezni.

Sokszínűség, széles körű tevékenységrepertoár jellemzi az intézményt: az első évtől induló idegennyelv-tanítás, a választható tanórán kívüli foglalkozások sora, kitűnő eredmények a testnevelés és sport területén, számítástechnika - informatikaképzés, az órarend szerinti néptánc tanítása, gazdag hagyományokkal rendelkező diák-önkormányzati tevékenység és kulturális élet: énekkar, képzőművészetek, stb.

2011 júniusában iskolánk elnyerte a Regisztrált Tehetségpont megjelölést. Tehetséggondozó programunk az iskola életének, nevelő-oktató munkánk egészének szerves részét alkotja, az összes potenciálisan tehetséges tanulónkra kiterjed, ideértve az alulteljesítő és a tanulási zavarokkal küzdő, valamint az eltérő kulturális hátterük miatt gyengébben teljesítő tehetségeket is.

1970-ben a városban először ebben az iskolában valósult meg a német nemzetiségi nyelv oktatása. A nyelvoktatás terén azóta is nagy hangsúlyt fektet intézményünk a tehetséggondozásra és a testvérvárosi kapcsolatok ápolására.

2003-ban, Deák Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából alapítottuk a Deák-díjat, amellyel azoknak a végzős diákoknak a teljesítményét értékeljük és ismerjük el, akik általános iskolás éveik alatt kiemelkedő tanulmányi, kulturális, sport eredményt értek el, valamint sokat tettek a közösségért.

Először 2007-ben, majd 2011-ben második alkalommal is elnyertük az ÖKO iskola címet.

A intézmény munkáját alapítvány segíti.

Tevékenységi kör

Általános iskolai oktatás - Paksi Deák Ferenc Általános Iskola


Személyes kapcsolat

Puskásné Ömböli Mária

igazgató
Telefon:06-75-830-340

Klopcsikné Somorjai Mária

igazgatóhelyettes
Telefon:06-75-830-341

Pukli Annabella

iskolatitkár
Telefon:06-75/830-345